Run Winschoten 2023

De Winschoten Run voor Matunkha - een succesverhaal

Al jaren lopen jullie in september voor Matunkha en we hebben van die inspanningen heel veel nuttige en duurzame dingen kunnen doen. Hiernaast zien jullie de nieuwe motorfietsen-garage die we hebben kunnen realiseren afgelopen jaar

Dit jaar hebben we 2 bestemmingen voor jullie geld:

Community involvement in “Mental Health”

Er is in Malawi veel onbekendheid t.a.v. psychologie en afwijkend gedrag. Net als bij ons is er ook In Malawi op psychologisch vlak veel lijden. Die onbekendheid komt vooral door gebrek aan kennis over hersenen en hersenafwijkingen in het algemeen, maar komt ook voort vanuit een geheel ander perspectief op geestelijke problemen: er wordt daarbij standaard gedacht aan beïnvloeding door witchcraft. Dat label maakt mentaal lijden al gauw tot een stigma en dat is natuurlijk niet echt prettig voor de persoon die het betreft en zijn familie. Tegen witchcraft is weinig te doen en de vraag wie het over de persoon of de familie heeft afgeroepen wordt dan leidend waardoor mensen met psychisch lijden vaak enorm alleen komen te staan. Marihuana (chamba) wordt bijvoorbeeld vaak onder jongeren gebruikt wat voor sommigen levenslange psychische stoornissen tot gevolg kan hebben; echter de verklaring en behandeling daarvoor wordt niet, of op de verkeerde plek gezocht. Ook depressie en schizofrenie komen we regelmatig tegen en epilepsie wordt geschaard onder psychische (lees: spirituele, tgv witchcraft) aandoeningen. In oktober willen we “onze” vrijwilligers in de dorpen een goede introductie over dit onderwerp geven. Dan kunnen ze die gevallen beter herkennen en betere voorlichting geven aan de betrokken fami­lies. We organiseren daarvoor een aantal trainingen in meer­dere dorpen. Geld is vooral nodig voor transport en lunches. Community Welfare

Al doende hebben we in verleden geleerd dat massale voedseluitdelingen verkeerde reacties geven en heel moeilijk bij de juiste mensen terecht komen. Natuurlijk doen we noodhulp, maar altijd op basis van een individueel assessment om te beoordelen hoe de problemen onstaan (zijn) en of/waarom de directe omgeving van familie, dorp, chief, kerk en overheid niet ingrijpt. Vanuit dat assessment komt eenmalige hulp op maat. 

We merken dat de armoedeproblematiek jaar op jaar toeneemt en dat sluit aan bij onze observatie, dat de verschillen tussen de klassen in Malawi groter worden en er dus een heel grote groep mensen in Malawi achterblijft. Drie jaar geleden was noodhulp nog minder dan 1% van ons jaarbudget. Vorig jaar was het 1,9% en nu zitten we al op 3,5% over de eerste 7 maanden, terwijl de laatste maanden van het jaar altijd erg lastige zijn voor de mensen op het platteland. 

Wees ervan overtuigd dat deze hulp echt en hard nodig is. Onze gasten uit Nederland komen altijd behoorlijk aangedaan terug van die bezoekjes. Veel ren plezier samen!!!