Matunkha’s onderwijsweekIn de Matunkha Onderwijsweek brengen we elke dag een deel van het werk van Matunkha binnen het onderwijs onder de aandacht. We kiezen voor het onderwijs omdat dit zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Want als we investeren in kinderen en jongeren, kiezen we voor de toekomst. Door hun ontwikkeling te steunen bouwen we aan de toekomst van de regio. Maar goed onderwijs is niet vanzelfsprekend. Er zijn hoge kosten die families niet kunnen betalen, veel meisjes vallen uit, kinderen krijgen geen eten voordat ze naar school gaan, leerkrachten gaan niet respectvol met leerlingen om, onderwijs wat niet aansluit bij wat goed onderwijs is: het zijn allemaal problemen die het onderwijs bedreigen. Als Matunkha hebben we een school op het terrein. Daar doen we al heel veel voor. We betalen het salaris van een deel van het onderwijzend personeel en we starten de dag met de morning devotion (de aanbidding elke ochtend). Ook geven we meisjes en kinderen uit minder bedeelde gezinnen de mogelijkheid om naar school te gaan.

Maar ook ondersteunen we jongeren die verder kunnen naar het middelbaar onderwijs en de universiteit.

Daarnaast geven we op verschillende manieren leer-, ontwikkel- en onderwijskansen aan jongeren.

In de onderwijsweek vertellen we meer over elk van deze onderdelen. Maar al die activiteiten kosten geld. Geld wat hard nodig is, omdat de overheid maar een klein deel doet. Daarom hebben we uw hulp nodig, we hopen dat u het mooie onderwijs-werk van Matunkha in Malawi wilt ondersteunen.

Een overzicht met de kosten per programma. Eronder staan de programma’s uitgebreider beschreven.

Maandag: Kinderopvang (1-6 jaar): 3 euro per kind  per maand

Dinsdag: Basisschool (6-14 jaar): 5,50 per kind  per maand

Woensdag: Middelbare school en naschools programma (14-18 jaar): 10 euro per jongere  per maand

Donderdag: Jongeren vaardigheidsprogramma’s (19-25 jaar): 50 per jongere per maand

Vrijdag: Universiteit (19-25 jaar): 68 euro per student per maand

Maandag

Kinderopvang in Malawi is er weinig. Kinderen gaan in de draagzak bij moeder of oma als die aan het werk is op het land. En daar zitten ze bijna de hele dag. Dat betekent dat ze niet kunnen spelen en zo een belangrijke fase in hun ontwikkeling missen. Bij de kinderopvang op Matunkha kunnen de allerkleinsten spelen. Zo oefenen ze onder andere hun fijne en grove motoriek die zo belangrijk is voor de latere cognitieve ontwikkeling. Deze kinderopvang wordt niet gefinancierd door de overheid. We laten ouders wel wat betalen, maar voor de ouders zijn de totale kosten niet op te brengen. Daarom vragen we uw bijdrage. We hebben 20 kinderen in de kinderopvang. Voor 3 euro per maand kan een kind spelen en zo in die eerste belangrijke fase al starten met leren.

Malawi 2022
dinsdag

Dinsdag

Het basisonderwijs wordt in Malawi door 58% van de jongens en 48% van de meisjes afgemaakt. De belangrijkste reden dat kinderen uitvallen is dat ouders de bijdragen aan kleding en materialen niet kunnen betalen. Daarnaast vallen kinderen uit omdat ouders de noodzaak van school niet zo erg zien of omdat kinderen de straat opgaan om bedelend aan wat geld te komen. Voor kwetsbare kinderen is het percentage dat school afmaakt nog veel lager. De lagere school op Matunkha (behorend bij de 100 beste scholen van Malawi) neemt 50% kwetsbare kinderen en 50% meisjes op. Om te zorgen dat zij hun school kunnen afmaken is geld nodig, want de overheid draagt daar niet aan bij. Dat de school het zo goed doet komt doordat we eisen stellen aan de leerkrachten, zowel aan de leerkrachten die bij Matunkha in dienst zijn als aan degenen die de overheid aandraagt. Voor 5 euro per kind per maand kan een kind zijn/haar school afmaken. Helpt u mee?

Woensdag

Een deel van de jongeren vanaf 14 jaar kan naar de middelbare school. Voor veel kinderen en hun ouders is het te kostbaar. Op Matunkha hebben we geen middelbare school. Maar om de kwetsbare kinderen en meisjes wel naar de middelbare school te laten gaan is per jongere 6 euro per maand nodig. We helpen nu 93 jongeren om te gaan leren op de middelbare school.

Veel jongeren gaan na schooltijd de straat op, niet om te spelen maar om te hangen. We bieden jongeren een naschools programma aan, waarin we per dorp activiteiten doen om bezig te zijn, om actief te zijn in het dorp en om bij te dragen aan de community. Daarvoor is 4 euro per jongere per maand nodig.

woensdag
Malawi 2022

Donderdag

Als je als jongere niet naar school kan en ook geen beroepsopleiding kan doen, dan kan Matunkha alsnog helpen met een beroepsvaardigheidstraining door het leren van een ambacht. We bieden diverse ambachten aan, waardoor jongeren kunnen zien wat bij hen past. In de groepen zitten 8 jongeren, 4 meisjes en 4 jongens. Na de 10-weekse training krijgen ze materialen en tools om aan de slag te gaan. Zo starten ze een eigen bedrijfje of kunnen ze werk gaan doen. Een mooie kans voor veelal kwetsbare jongens en meiden. Wilt u bijdragen aan hun toekomst? De kosten hiervan bedragen voor één jongere 50 euro per maand.

Vrijdag

Jongeren die toch de middelbare school halen en door kunnen studeren omdat ze dat aankunnen, worden vaak tegengehouden door de kosten van de universiteit. Matunkha zorgt voor een verbinding tussen een Nederlandse donateur en de student die naar een universiteit kan. Matunkha helpt met het financiële proces en kijkt mee of de student actief is in de studie. We helpen nu 4 studenten om naar de universiteit te gaan. De kosten om een student te helpen om te studeren bedragen 68 euro per student per maand.

vrijdag