Doneer

Direct doneren met iDeal

Bedrag

Contact, KvK en Anbi gegevens
In 1999 is de Nederlandse Stichting Matunkha opgericht om de lokale organisatie in Malawi te ondersteunen door middel van fondswerving, nieuwsbrieven en acties.  

ANBI
Stichting Matunkha is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn. 

KvK
Kvk nr. 39077404
Rekening nr: NL63 INGB 0007 9873 21 t.n.v. Stichtig Matunkha te Winschoten. 

Eemalig of periodiek schenken d.m.v. een bankoverschrijving
Uiteraard kun je Matunkha ook ondersteunen door een eenmalige of periodieke overschrijving in te stellen via internetbankieren. Gebruik hiervoor de IBAN NL63INGB 0007 9873 21 t.n.v. Stichting Matunkha te Winschoten. 

Periodiek schenken met volledige belastingaftrek.
Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker. Deze giften zijn, zonder inkomensafhankelijke drempel en zonder maximum, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, indien ze vastgelegd zijn in een overeenkomst waarbij de verplichting is aangegaan om gedurende minstens vijf jaren minimaal één keer per jaar te schenken. Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester (financieel@matunkha.nl). 

Uw erfenis geheel of gedeeltelijk nalaten aan Matunkha
U kunt er ook voor kiezen om een bepaald deel van uw nalatenschap als legaat aan Matunkha te schenken. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een schilderij.
Ook met betrekking tot uw gehele nalatenschap kunt u bepalen dat die ten goede moet komen aan Matunkha.
Voor zowel gedeeltelijk als geheel nalaten aan Stichting Matunkha is het nodig dat één en ander in je testament wordt vermeld. 

Omdat Stichting Matunkha bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling is er over uw giften of legaten geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. 

Voor vragen over donaties aan Matunkha kunt u ons bereiken op financieel@matunkha.nl.