NOODOPROEP

Brand in de apotheek van het ziekenhuis van Rumphi

Inmiddels 3 weken geleden is op zaterdag de apotheek van het districtsziekenhuis in Rumphi, waar Matunkha intensief mee samenwerkt, volledig uitgebrand.

Dat is een ramp voor Rumphi en omgeving. De medicijnen die Matunkha verstrekt komen van dit ziekenhuis! Het gaat daarbij om essentiële medicijnen zoals antibiotica, anti-malaria, maar ook verbandmiddelen, infusen en injecties die onmisbaar zijn voor de mensen! 

Het Matunkha centrum werkt nauw samen met het ziekenhuis in Rumphi, met name in de zorg voor de chronische zieken en de palliatieve patiënten die vanuit het centrum thuis worden bezocht. Het centrum is dan ook onmiddellijk bijgesprongen om te helpen waar nodig. Die hulp is gedaan uit eigen geld en middelen om geen tijd verloren te laten gaan. De hulp vanuit de overheid laat lang op zich wachten en is niet toereikend om in de nood te voorzien. 

Het ziekenhuis is erg dankbaar voor wat het Matunkha centrum tot op heden heeft gedaan. Het maakt een groot verschil voor de patiënten nu en op de lange termijn! 

Om de patiënten die nu op allerlei manieren lijden onder de tekorten te helpen aan medicijnen en medische hulpmiddelen vragen wij als Stichting Matunkha om een extra donatie voor deze situatie. 

We leggen hierbij de nadruk op de hulp aan de chronisch zieken en palliatieve patiënten, daarin werkt het Matunkha centrum nauw samen met het ziekenhuis.

Helpt u mee? Dit kan ondermeer door hiernaast via iDeal te doneren.